logo Piskorski

Zakres usług

Przygotownie i obsługa prawnej strony projektów inwestycyjnych, w sczególności inwestycji deweloperskich i inwestycji kapitałowych.
Pomoc prawna w prowadzeniu inwestycji i akwizycji kapitałowych w tym due dilligence prawne, negocjacje, przygotowanie umów i kompletnej dokumentacji.
Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców w tym rejestracja, bieżąca obsługa, podziały i przekształcenia, przejęcia.
Reprezentacja i pomoc w negocjacjach, także prowadzonych w językach niemieckim i angielskim.
Pomoc w transakcjach i wszelkich czynnościach prawnych dotyczących nieruchomości.
Doradztwo, konsultacje, projekty umów i konstrukcji prawnych.