logo Piskorski

Aktualności

Przedsiębiorco - nie bój się zatrudniać nowych pracowników! Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2017 r.

13.07.2017

Rozwój małych przedsiębiorstw, a co za tym idzie potrzeba zatrudniania nowych pracowników, których liczba może przekroczyć pewien pułap, często niesie ze sobą obawy po stronie pracodawców co do nałożenia na nich nowych, uciążliwych obowiązków. W zakresie działalności tej grupy przedsiębiorców zasadniczo istotne znaczenie ma przekroczenie liczby 20 zatrudnionych. Ustawodawca postanowił wyjść naprzeciw niektórym problemom z tym związanym i tym samym podnieść progi powstania kłopotliwego (nie da się ukryć) obowiązku wprowadzania przez pracodawców aktów wewnętrznych. Od 1 stycznia 2017 r. mali przedsiębiorcy będą mieli ułatwione zadanie, a wszystko za sprawą Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. 2016 poz. 2255), która m.in. wprowadza istotne zmiany w kodeksie pracy w zakresie tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania, a także w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

więcej
Przedsiębiorco, nie daj się zaskoczyć – nowe przepisy dotyczące kontroli skarbowej już obowiązują!

04.05.2017

W ramach działań podejmowanych przez obecny rząd, teoretycznie celem uszczelnienia systemu podatkowego i zwalczania przestępczości gospodarczej, stworzony został nowy model administracji skarbowej. 1 marca 2017 r. weszła w życie Ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1947) (dalej: ustawa o KAS), tym samym całość administracji podatkowej, celnej i skarbowej skonsolidowana została pod wspólnym szyldem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Na co należy zwrócić szczególną uwagę :

więcej